วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

ประวัตินางสาวนิภาภรณ์ สุขใจ

ชื่อ นางสาวนิภาภรณ์    สุขใจ
ชื่อเล่น   แอน
วันเกิด   24  กันยายน   2522
ที่อยู่      74  หมู่   8  ต. แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา 56000
อีเมล    jukjik.an@hotmail.com
ที่อยู่บล็อค   http://niphaann.blogspot.com/
เบอร์โทร   083-3183171 (one-2-call)
การศึกษา ปริญญาตรี   มนุษย์ศาสตร์สื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                   ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประวัติการทำงาน   -  pc   บริษัท   B 2 C  จำกัด
                                 -  reception   โรงแรมเกทเวย์
                                 -  นักวิชาการศึกษา/เลขาสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย  นเรศวร พะเยา
                                 -  ครูโรงเรียนบ้านแม่พริก  อำเภอดอกคำใต้   จังหวัดพะเยา  56120

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น