วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่างนวัตกรรมในท้องถิ่นที่น่าสนใจ

แอร์แว นวัตกรรมการสูบน้ำโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน


                  "แอร์แว" อุปกรณ์เสริมแรงดันน้ำใช้อากาศ ชื่อนี้อาจไม่คุ้น หรืออาจไม่เคยรู้จัก แต่เจ้าอุปกรณ์นี้ทำให้ บ้านผาชัน รอดพ้นวิกฤติน้ำ ทุกชีวิตได้รอยยิ้ม
แอร์แว ซึ่ง แอร์ เป็นภาษาอังกฤษ แปลว่าอากาศ         แว เป็นภาษาอีสาน แปลว่าแวะไปแวะมา   รวมกันคือ อากาศแวะไปแวะมา สรุปรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านอันแท้จริง คือ อุปกรณ์ช่วยในการผลักดันน้ำขึ้นที่สูงอย่างต่อเนื่อง (ตามหลักแรงดันน้ำแทนที่อากาศ)                      การติดตั้งระบบแอร์แวเพื่อช่วยส่งน้ำไปยังถังเก็บน้ำซึ่งติดตั้งอยู่ในระดับที่สูงและระยะทางการส่งที่ยาวไกลเดิมทีการส่งน้ำโดยใช้ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าเสียหายบ่อยครั้งและได้แรงดันน้ำน้อย เมื่อนำอุปกรณ์ติดตั้งระบบแอร์แวต่อพ่วงเข้าปรากฎว่าอายุการใช้งานของปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้าจนถึงปัจุบันยังไม่พบความเสียหาย ตรงกันข้ามระยะเวลาที่ใช้ในการดูดและส่งน้ำให้เพียงพอกลับสั้นลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น